Atriumgroep

Onze belofte: zorgeloos vooruit
Er zijn veel verschillende vormen van organisaties die een collectieve functie hebben in economie en maatschappij. We zijn er voor elke vorm. Van branche- en vakverenigingen tot stichtingen en coöperaties. De vorm verandert in de tijd, de functie blijft: oplossingen en waarde voor vraagstukken die de individuele organisatie overstijgen. Atrium Groep zorgt er voor dat deze ‘collectieven’ vrij zijn van zorgen over continuïteit en structuur (het is geregeld), ondersteund worden in het bestendigen en aangaan van verbindingen (het is georganiseerd) en gevoed en geïnspireerd worden om verder te komen (het is beweging).  We zijn de onafhankelijk organisator en ondersteuner voor besturen, de facilitator en het aanspreekpunt voor de dagelijkse operatie en de inspirator met kennis en ervaring voor elke collectieve organisatie die vooruit wil.

Wat ons beweegt: verbinding in het maatschappelijk hart
We zien een Nederland waarin het maatschappelijk hart onder druk staat. Verbindende collectieven zoals vak- en brancheverenigingen worstelen met hun rol en meerwaarde. Oude structuren lijken niet meer te functioneren, leden van vak- en brancheorganisaties hechten ogenschijnlijk minder waarde aan het collectief en de dienstverlening van stichtingen en verenigingen sluit niet meer altijd aan bij de behoefte. Tegelijkertijd zien we dat private, publieke en politieke organisaties juist op zoek zijn naar aansluiting en verbinding. Omdat economische, maatschappelijke en bedrijfsmatige vraagstukken de capaciteit van de individuele organisatie overtreffen. Krachtige, maar ook wendbare vormen van samenwerking helpen om het hart van de Nederlandse economie te versterken.

Waar we voor gaan: elke collectief kan vooruit
We geloven in het maatschappelijk hart van Nederland! In de samenwerking binnen en tussen markten en sectoren. Daarvoor zijn vandaag nieuwe manieren van verbinden en samenwerken nodig. Waarbij ondernemerschap en ontwikkeling de boventoon voeren. Met onze ervaring voor ruim 50 stichtingen en verenigingen ontsluiten we kennis, maken we verbinding en dragen we bij aan de resultaten van waardevolle samenwerkingsverbanden. Elke dag werken we met overtuiging aan onze missie: voor elke samenwerkingsvorm in het maatschappelijk hart vooruitgang organiseren. Omdat goede samenwerking in het maatschappelijk hart heel Nederland verder helpt.

Atrium Groep … aanjagers van vooruitgang
We opereren in het centrum van onze opdrachtgevers, inspireren en begeleiden het bestuur, organiseren ontmoetingen, faciliteren de operatie en betrekken leden en andere stakeholders. Een sterke relatie is ons fundament, verbinden is onze kracht. Waarbij we kennis en ervaring inbrengen om opdrachtgevers efficiënt en effectief te helpen aan steeds betere resultaten. We zoeken naar nieuwe wegen en methodes om stichtingen en verenigingen verder te brengen en zijn graag aanspreekbaar op concrete prestaties en onze herkenbare bijdrage aan het succes. Wij zijn Atrium Groep … aanjagers van vooruitgang.

Bekijk hier ons filmpje

Postadres
Stephensonweg 14
4207 HB GORINCHEM NEDERLAND
- Partners -
Geen gegevens gevonden