De activiteiten van DNA

DNA stimuleert kennis- en ervaringsuitwisseling tussen jou en jouw collega's over onderwerpen waar je als vereniging mee te maken hebt. DNA organiseert allerlei activiteiten om, naast de kennis- en ervaringsuitwisseling, ook het opbouwen van een netwerk te stimuleren. 

Hieronder vind je een opsomming van de activiteiten. Wanneer de verschillende activiteiten plaatsvinden, is terug te vinden in onze agenda

 • Q-sessies
  • DNA organiseert Q-sessies waarin een vereniging een casus/probleem/succes deelt met andere verenigingen. Dit zijn inhoudelijke sessies die over een specifiek onderwerp gaan
 • Focusgroepen
  • In een focusgroep komen medewerkers meerdere keren bijelkaar specifiek over 1 thema. Zij delen dan kennis over dit onderwerp of nodigen sprekers uit om meer te vertellen over het onderwerp.
 • Netwerken
 • DNA-vragenronde
  • Leden van DNA kunnen vragen indienen via info@wijzijndna.nl, die vervolgens anoniem uitgezet worden in het gehele netwerk. De reacties van andere leden worden vervolgens teruggekoppeld aan de vragensteller en ook opgeslagen in het kennisdossier. 
 • Online leeromgeving
  • Alle leden kunnen 5 inlogs aanvragen voor de online leeromgeving. In de online leeromgeving vinden medewerkers bijvoorbeeld webinars, e-learnings en podcasts over veel verschillende onderwerpen als communicatie, samenwerken en taal. 
 • Kennisdossiers
  • Er zijn verschillende onderwerpen terug te vinden in de kennisdossiers, denk aan governance of belangenbehartiging. In deze kennisdossiers wordt alle relevante informatie over een betrffend onderwerp gebundeld.