De activiteiten van DNA

DNA stimuleert kennis- en ervaringsuitwisseling tussen jou en jouw collega's over onderwerpen waar je als vereniging mee te maken hebt. DNA organiseert allerlei activiteiten om, naast de kennis- en ervaringsuitwisseling, ook het opbouwen van een netwerk te stimuleren. 

Hieronder vind je een opsomming van de activiteiten. Wanneer de verschillende activiteiten plaatsvinden, is terug te vinden in onze agenda

 • Q-sessies
  • DNA organiseert Q-sessies waarin een vereniging een casus/probleem/succes deelt met andere verenigingen. Dit zijn inhoudelijke sessies die over een specifiek onderwerp gaan
 • Focusgroepen
  • In een focusgroep komen medewerkers meerdere keren bijelkaar specifiek over 1 onderwerp. Zij delen dan kennis over dit onderwerp of nodigen sprekers uit om meer te vertellen over het onderwerp.
 • Netwerken
  • Netwerken zijn op basis van de functie van de medewerker. Deze netwerken komen vaak 2-3 keer per jaar samen en in het netwerken worden functiegebonden vraagstukken besproken. 
  • Een nieuw netwerk kan worden opgestart wanneer er voldoende interesse is, stuur hiervoor een mail naar info@wijzijndna.nl 
  • De volgende netwerken zijn nu actief
  • Netwerk DNA medewerker
   Belangenbehartigers Esther Tierie
   CAO-professionals José Snoek-Charmant
   Communicatie Maureen van Gent
   Directeuren Cécile Veldman
   Eventprofessionals José Snoek-Charmant
   Financieel experts José Snoek-Charmant
   HR-managers Esther Tierie
   Juristen Maureen van Gent
   Partners Esther Tierie
   Secretarissen Maureen van Gent
   Relatiebeheerders José Snoek-Charmant
   Wetenschappers

   Esther Tierie

 • DNA-vragenronde
  • Leden van DNA kunnen vragen indienen via info@wijzijndna.nl, die vervolgens anoniem uitgezet worden in het gehele netwerk. De reacties van andere leden worden vervolgens teruggekoppeld aan de vragensteller en ook opgeslagen in het kennisdossier. 
 • Online leeromgeving
  • Alle leden kunnen 5 inlogs aanvragen voor de online leeromgeving. In de online leeromgeving vinden medewerkers bijvoorbeeld webinars, e-learnings en podcasts over veel verschillende onderwerpen als communicatie, samenwerken en taal. 
 • Kennisdossiers
  • Er zijn verschillende onderwerpen terug te vinden in de kennisdossiers, denk aan governance of belangenbehartiging. In deze kennisdossiers wordt alle relevante informatie over een betrffend onderwerp gebundeld.