DNA Bestuur

Het DNA bestuur is een actief bestuur gevormd door leden van DNA en een partner. Zij hebben een belangrijke strategische bijdrage aan de ontwikkeling van DNA. Het bestuur stelt het beleid vast en is eindverantwoordelijk voor het “reilen en zeilen” van de vereniging. Zij doen dit in nauwe samenwerking met het bureau. Algemene vragen gericht aan het bestuur kunnen gesteld worden via info@wijzijndna.nl

Hieronder vind je alle bestuursleden op een rij.