Uitvoeringsorganisatie IVBB Wet Milieubeheer B.V.

IVBB neemt het initiatief om samen met verenigingen kwaliteit nadrukkelijk op de kaart te zetten. In co-creatie met toonaangevende verenigingen organiseert IVBB activiteiten die resulteren in nog betere producten en diensten voor leden van professionele ledenorganisaties.

Bezoekadres
Stephensonweg 14
4207 HB GORINCHEM
Contact
De Nederlandse Associatie
Postbus 1100
3980 DC Bunnik
Kosterijland 15 Bunnik
T   030-22 71 677
E   info@denederlandseassociatie.nl
VM | verenigingsmanagement
is een uitgave van De Nederlandse Associatie