Wijze van Thijsse – Waarheen met VNO – NCW – MKB Nederland ?
01-06-2017 Kennisbank

VNO – NCW – MKB Nederland, een hele mond vol met letters. Waarschijnlijk is deze betiteling het resultaat van een compromis, een deel van de prijs die betaald moest worden om samen te gaan. Daar kun je nog een heel alfabet mee doorgaan, maar erg praktisch is het niet. En het komt ook niet erg sterk over als je niet eens in staat bent om intern draagvlak te verkrijgen voor een fatsoenlijke naam. Hier doop ik ze tot nader order om tot VNB: naar keuze de Vereniging Nederlandse Bedrijven of Vereniging Nederlandse Branches.

Door Rob Thijsse

Snorren tekenen
Terwijl ik dit schrijf krijg ik toch het gevoel een stout jongetje te zijn, dat snorren op foto’s van belangrijke deftige mannen tekent. Blijkbaar ga ik bij mijzelf een grens over door een beetje te spotten met zo’n eerbaar instituut. Want dat zijn ze: hoog, groot, belangrijk, machtig, invloedrijk, en dat al heel lang. En ze staan in mijn ogen ook voor een goede zaak: ondernemersbelangen effectief naar voren brengen in Den Haag, inclusief een beetje gezond verstand. En voor zover ik kan beoordelen doen ze wat ze doen uitstekend, en hebben ze ook allemaal prima mensen in dienst.
Waarom krijg ik dan toch de neiging om met de VNB te spotten? Misschien wel omdat ze té succesvol zijn. Ze zijn de facto de enige alles overkoepelende ondernemersvereniging (ONL stelt nog steeds weinig voor, PZO is weer een heel andere categorie en zelf aangesloten bij VNB), en dus kijken besturen van brancheverenigingen naar ze op, nemen er bewust of onbewust een voorbeeld aan hoe zelf te besturen. En precies daar gaat het mij om. Het is geen goed voorbeeld.

Geen goed voorbeeld
De VNB manier van besturen is sterk politiek, onder invloed van het lobbyhandwerk en de noodzaak een enorm bestuur op één lijn te houden. Dus vinden vinden sommige besturen van brancheverenigingen het heel normaal om zich ook politiek te gedragen én om zich vooral met lobby bezig te houden. Terwijl de propeller van Tack hen toch leert dat er nog twee terreinen zijn om op te presteren: de markt(structuur) en de service aan leden. Het politieke gedrag staat echter in de weg om daar serieus aandacht aan te geven. En zorgt dat er veel vergaderd wordt over teksten, regels,procedures en belangen, maar weinig gepresteerd. Gelukkig zijn er ook andere besturen, die bestuurlijker denken. Die de lange termijn en het totale belang van de leden in het oog proberen te houden en pogen een professioneel verenigingsapparaat op te bouwen. In een aantal gevallen heb ik daar aan mee mogen werken. Al eerder heb ik op deze plek en in VM geïllustreerd hoe de Nederlandse branches veranderen, mede onder invloed van het aantreden van een nieuwe generatie directeuren, opleidingen, het jaarcongres, het ontstaan van DNA, et cetera.

Motorblok
De brancheverenigingen worden zakelijker, ondernemender, opener naar hun omgeving, flexibeler, zoekend naar nieuwe wegen om hun leden te bereiken en te bedienen. En daarmee de motor van de Nederlandse economie weer nieuwe kracht gevend. Ze beginnen het ‘marktblad’ van de propeller van Tack weer nieuwe inhoud te geven, naast de lobby. Zij zijn eerder het ‘motorblok’ van Nederland dan een stel Haagse politici.
Een hele goede, positieve ontwikkeling dus, die grotendeels op eigen kracht van die verenigingen is ontstaan. Grotendeels, want de VNB deed – zeker in het verleden  – ook hele strategische bestuurlijke zetten om deze ontwikkeling te stimuleren, zoals destijds helpen bij de opzet van VM, en het oprichten van de AVVM. Maar waar sommige brancheverenigingen grote stappen hebben gemaakt, herken ik die ontwikkeling niet bij de VNB. En dat is jammer, want voor mijn gevoel is er net dat kleine beetje bestuurlijk – strategische stimulans nodig, wat zo’n koepel als de VNB prima kan geven, om de verenigingen nieuwe stijl te steunen - en de nog steeds grote groep politieke besturen weer een stukje kleiner te maken. Positief gebruik makend van het grote gezag wat de VNB heeft opgebouwd.

Want zonder bewuste actie wint oude cultuur altijd van nieuwe, zo leert de praktijk. In dit geval betekent dat: wint de politieke cultuur het van de ondernemende cultuur. Ik vermoed dat de VNB dat ook niet wil. Maar dan moeten ze wel iets doen. 

 
Door Rob Thijsse
- Partners -
Geen gegevens gevonden