Beter bestuur
19-12-2011 Kennisbank
Tips voor een beter bestuur

Kweekvijver

Creëer in de vereniging een kweekvijver voor bestuurlijk talent. Bied leden met belangstelling voor bestuursfuncties een plek om te oefenen, vaardigheden bij te spijkeren en kennis op te doen. Geef de kweekvijver zichtbare taken in de vereniging, zodat leden ook alvast kennis kunnen maken met het aanstormend talent. Zo beschikt de vereniging over goede kandidaten voor openvallende bestuursfuncties.

Hele jaar werven

Besteed het hele jaar aandacht aan het werven van bestuursleden en niet pas als er echt gaten vallen en kandidaten zich moeten melden. Maak van de benoemingscommissie een commissie die tot taak heeft om permanent te werken aan de ontwikkeling van de bestuurskracht van de vereniging. Van scouting tot en met het opleiden en coachen van bestuursleden.

Voorzittersradar

Een voorzitter uit eigen gelederen heeft zeker voordelen. Ontwikkel een aparte voorzittersradar in de vereniging. Denk vooruit. Welke leden laten leiderskwaliteiten zien? Zijn er leden die actief zijn in de politiek – ook lokaal of regionaal? Wie van de leden blogt of twittert over de belangen van de branche of beroep? Welke leden hebben een talent voor optreden in het openbaar?

Bestuurskandidaten goed informeren

Stel de zaken niet te rooskleurig voor in de werving van bestuurskandidaten. Besteed ook aandacht aan het bespreken van de nadelen en restricties met kandidaten. Denk aan: belangenverstrengeling, tijdsinvestering, beperkingen aan vergoedingen en gedragscodes zoals in het omgaan met social media.

Diversiteit

Diversiteit versterkt de kracht van een bestuur. Denk aan diversiteit binnen leden (groot/klein, vakgroepen ), regionale achtergrond, etniciteit en gender en functionele expertise.

Buitenstaanders

Denk ook bij besturen of commissies eens aan het uitnodigen van een buitenstaander om deel te nemen. De toegevoegde waarde van een buitenstaander is dat deze een spiegel voorhoudt en zaken van een andere kant bekijkt en benadert. Geef de buitenstaander wel de ruimte om dit te doen.

Goede notulen

Notulen beantwoorden aan hun doel als ze weergeven welke argumenten en overwegingen zijn benoemd, welk besluit vervolgens is gevallen, welke zaken daarmee zijn volbracht en welke acties het bestuur of de commissie heeft ondernomen.

Open agenda

Maak van het opstellen van de agenda een open proces. Nodig leden van een bestuur uit om agendapunten aan te geven of een te reageren op een conceptagenda.

Breek het ijs

Bouw een persoonlijk element in om het ijs te breken, bij een bestuur of commissie van mensen die niet vaak bij elkaar komen. Zo kunnen nieuwkomers zich voorstellen en/of de oude rotten leren kennen.

Anders zitten

Varieer in de opstellingen – tafel, stoelen, vergaderruimte – en ga na wat het bestuur het prettigst vindt.

- Partners -
Geen gegevens gevonden