Beter besturen
12-03-2012 Kennisbank
Tips voor verenigingen met grote besturen of bijeenkomsten waarin meerdere besturen bij elkaar komen.

SMOELENBOEK
Maak een smoelenboek – al dan niet digitaal – met foto, relevante biografische gegevens en contactgegevens voor de bestuurders, zodat ze elkaar kunnen vinden en leren kennen.

TAFELSCHIKKING
Voorkom dat mensen steeds op dezelfde plekken gaan zitten. Zet de naambordjes alvast klaar en nodig mensen uit om bij hun bordje te gaan zitten. Let er daarbij op dat felle tegenstanders niet tegenover elkaar zitten – zet querulanten naast de voorzitter of op hoeken.

OPBREKEN
Breek een bijeenkomst met een grote groep door tussendoor de zaken in kleine groepen uit te werken of voor te bespreken. Wees creatief in het indelen van de grote groep in kleinere. Dat mag best op ‘persoonlijke’ kenmerken, als verjaardag, lengte of voorletter.

INFORMEEL DEEL 
Breng een deel van de discussie over bepaalde onderwerpen in een meer informeel overleg. Het kan zijn dat de voorzitter hier hulp bij kan gebruiken om het proces te begeleiden en tot resultaat te komen.

ZUINIG
Ga heel bewust om met de tijd van de bestuurders. Een paar minuten zinloze discussie, wachttijd, saaie presentaties of rommeligheid is voor een grotere groep bij elkaar opgeteld al snel een uur. Plan zaken eventueel parallel als ze niet voor alle bestuurders relevant of interessant zijn, of plan ze voor of na de eigenlijke bijeenkomst, of zorg voor een alternatief voor de mensen die even niet mee willen doen (wifi).

EIGEN MAKEN 
Vertaal presentaties en inleidingen goed naar de vraag die aan het bestuur voorligt over dit onderwerp. Zoek mogelijkheden om de verschillende bestuursleden een onderwerp te laten presenteren en inleiden. Dit geeft de voorzitter meer ruimte om de discussie goed te leiden.
- Partners -
Geen gegevens gevonden