Goed bestuur bespreekbaar maken
21-05-2012 Kennisbank
Tips voor het bespreekbaar maken van goed bestuur

Het tekenen van governance code of het hebben van mooie statuten garandeert niet dat er in de praktijk sprake is van goed bestuur. Maak ‘goed bestuur’ een vast onderdeel van de vergadercyclus. Dat maakt het aan de orde stellen van zaken minder spannend of bedreigend.

Zorg voor input van buiten. Nodig iemand uit die bepaalde vragen rond goed bestuur aan de orde kan stellen, voorbeelden kan geven en het bestuur kan uitnodigen en stimuleren tot een open discussie.

Maak of gebruik een vragenlijst en laat alle relevante bestuursleden die invullen. Laat de bestuurders hun mening scoren op zaken als: beschikbaarheid en toegankelijkheid van relevante informatie, inzicht in risico’s, helderheid verantwoordelijkheden, inbreng team en leden, kwaliteit van de agenda, samenstelling bestuur, transparantie, besluitvorming en dergelijke. Stel de punten die in de verschillende scores opvallen aan de orde.

Het opsporen van dilemma’s en discussiepunten kan ook op basis van individuele gesprekken met bestuursleden.

Benut nieuwe bestuursleden. Wat valt hen op als ongebruikelijk of wat roept vragen op bij nieuwelingen.

Is er nog geen heldere code beschikbaar, gebruik dan een voorbeeldcode, of structureer de discussie met herkenbare voorbeeldcases.
- Partners -
Geen gegevens gevonden