Tien onmisbare documenten voor het verenigingsbestuur
06-08-2012 Kennisbank

Tien onmisbare documenten voor het verenigingsbestuur

1. Strategisch plan, werkplan en begroting. Wat is de bedoeling op langere termijn en wat gebeurt er op korte termijn om dit te bereiken?

2. Omschrijving van taken en bevoegdheid. Wat moet en mag je doen namens de leden? Wat niet meer?

3. Bestuursaanpak. Wat is de kennis van de bestuursleden, welke waarden vinden zijn belangrijk, hoe wil het bestuur onderwerpen benaderen? Kan helpen bij het voorbereiden van onderwerpen.

4. Richtlijnen voor commissies. Taken, samenstelling, aan wie verantwoording af te leggen en/of advies uit te brengen, budget.

5. De notulen. Die geven verslag van acties en bevatten besluiten.

6. Bevoegdheden directeur en bureaumedewerkers. Wat moeten en mogen de professionals zelf doen en wat moeten ze aan het bestuur voorleggen?

7. Taakomschrijvingen en afspraken/contracten voor vrijwilligers.

8. Organogram.

9. Gegevens uit onderzoeken bij leden en/of analyses van deze onderzoeken.

10. Rapportages over projecten en programma’s: doelen, aannamen, budgetten, benchmarks, bereik, et cetera.

- Partners -
Geen gegevens gevonden