ShareNL als gamechanger: tips voor durvers
20-03-2017 Kennisbank

Harmen van Sprang is een van de oprichters van ShareNL, het kennis en netwerkplatform voor de deeleconomie in Nederland. Maar daarmee geen brancheorganisatie voor platformen. ShareNL pakt de rol heel anders op. Tips voor durvers.

 •  “ShareNL wordt vaak door mensen gezien als een soort brancheorganisatie, maar dat zijn wij niet. Het gaat ons niet primair om het bevorderen van de deeleconomie maar juist om het ontwikkelen. We willen de voor- en nadelen leren kennen en de kansen én valkuilen ontdekken. We kiezen niet voor een bepaald belang, bijvoorbeeld dat van de platformen. Deeleconomie is voor iedereen nieuw en we hebben allemaal kennis nodig om verder te komen. Als shareNL zitten wij er als hub middenin en we werken samen met alle mogelijke partijen, van startups tot bedrijfsleven en van overheden tot kennisinstellingen. Wat ook typisch is voor hoe wij werken is dat we een paar grote deeleconomie-projecten zelf doen om te voelen hoe het werkt in de praktijk, bijvoorbeeld het project Sharing City en de Green Deal Autodelen. Bij de Green Deal zijn bij elkaar 42 partijen betrokken en onze rol is trekker, met de ambitie om in 2018 100.000 deelauto’s te hebben.”

  Wat is jullie eigen verdienmodel?
   “We onderzoeken de deeleconomie – samen met Universiteit van Amsterdam en ook werken we samen met onder meer Universiteit Utrecht en Oxforn; we schrijven erover, geven presentaties en workshops; we adviseren alle partijen die op zoek zijn naar meer kennis; we organiseren evenementen en meetups en we ‘doen’ deeleconomie. Hoe we het willen doen is als social enterprise. Dat is geen eigen, heldere rechtsvorm en als je het wilt pinpointen zit het een beetje tussen een stichting en een BV in. We zijn zelf geen deelplatform, maar ontwikkelen en delen kennis. Daar willen we van kunnen bestaan. We werken niet met lidmaatschappen of subsidies. We werken wel op basis van opdrachtrelaties, adviesfees en voor de platformen en startups meestal op basis van waardebepaling achteraf: welke waarde geef je aan ons voor het behalen van het doel? We willen geen afhankelijkheid, geen drempels en geen vaste producten of diensten, die jaar in, jaar uit hetzelfde blijven. Het is ook de verantwoordelijkheid van een  platform om aan te kloppen met een vraag en mee te denken over hoe we ze kunnen helpen. We moeten overal tussen zitten en online doorlopend relaties opbouwen en de dialoog over delen volgen en meepraten. En bij alles wat we doen moeten we super scherp blijven op de vraag hoe we relevant zijn, waar en hoe we waarde toe kunnen voegen. We denken altijd vanuit het doel. Het is niet de gemakkelijkste weg en je zit er ook wel eens naast. Maar er zijn ook verrassingen. En we hebben het geluk dat mensen ons snel zelf vinden.”

  Wat betekent deeleconomie voor de traditionele economie? 
  “Wat anders is in de deeleconomie is dat we op zoek gaan naar het nieuwe gemeenschappelijke of deelbare. Een platform brengt heel plat vraag en aanbod bij elkaar en neemt daarbij meer of minder verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld dat er betaald wordt, dat er een verzekering is bij schade of bijvoorbeeld houdt het zich bezig met wat dit betekent voor de wet- en regelgeving. Veel Nederlandse platformen zijn een social enterprise en nemen deze verantwoordelijkheid. Vanuit wet- en regelgeving kijken velen naar de grote, commerciële Amerikaanse platformen, zoals Airbnb. Maar er is ook een andere kant aan de handhaving. Zo deed de Belgische belastingdienst invallen bij mensen die een paar porties extra koken om te delen met mensen in de buurt via het platform Thuisafgehaald. De mensen achter dat platform hebben aangegeven dat zij met plezier inkijk geven in hun bedrijfsmodel om dit soort acties te voorkomen. Heb je vragen bij een platform? Ga met elkaar om tafel, zou ik zeggen. 
  Interessanter voor Nederland is om te zien dat deeleconomie een exportproduct aan het worden is. Nederland loopt voorop en kent een grote diversiteit in platformen,waarbij ook grote partijen, zoals verzekeraars meedoen omdat zij een typisch Nederlandse open houding hebben voor nieuwe ontwikkelingen.”

  Durft jouw vereniging dit aan?
  - Denk niet alleen na over het samenbrengen van kennis maar ook over het ontwikkelen van nieuwe kennis.
  - Doe onderzoek door samen met de achterban pilots te doen.
  - Wees super scherp op de vraag of je relevant bent en kunt bijdragen aan een (gedeeld) doel.
  - Vraag je af hoe je kunt overleven als je alle ‘veilige’ afspraken overboord gooit, zoals lidmaatschappen, vaste prijzen, vaste diensten en producten enzovoort.
  - Word geen gewoon commercieel bedrijf, hou vast aan typische verenigingsdoelen (social enterprise), waar zit het gedeelde doel en de gedeelde vraag van jouw achterban én andere stakeholders.
  -  Maak gebruik van de technologie waarmee je heel gemakkelijk vraag- en aanbod bij elkaar brengt en voeg waarde toe door de relatie te ondersteunen.
  - Onderhoud al je relaties voortdurend ook online en zorg dat je online herkenbaar bent.

Harmen van Sprang, game changer bij het DNA- jaarcongres 


- Partners -
Geen gegevens gevonden