MBO Raad en VO-raad ondersteunen samenwerking
29-05-2018 Nieuwsbericht

Hoe houden we het beroepsonderwijs sterk in tijden van krimp, lerarentekort en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Intensieve regionale samenwerking tussen vmbo- en mbo-scholen is het antwoord. De MBO Raad en VO-raad hebben afgesproken de scholen daarbij samen te faciliteren. Deze afspraak gaat bijdragen aan een versnelling in de uitwerking van het programma Sterk Beroepsonderwijs.

Bronnen: VO-Raad
- Partners -
Geen gegevens gevonden