DNA start netwerk voor juridische professionals werkzaam bij verenigingen
25-06-2018 Nieuwsbericht

Als jurist of juridisch medewerker van een vereniging heb je niet alleen te maken met wet– en regelgeving maar ook met de specifieke verenigingscontext waarin je je werk doet. Vaak stuit je hierbij op verenigings-juridische vraagstukken, zoals de vereniging en haar leden, de governance, vergader- en verantwoordingregels, wetgeving, privacywetgeving, geschillenrecht, aansprakelijkheid, en toezicht. Verder is het van belang om ervoor te zorgen als jurist aan de voorkant van het besluitvormingsproces mee te denken en niet aan het einde. Hoe doe je dat? Hiervoor is kennis nodig van de juridische werking van verenigingen, kennis van het wetgevingsproces en de vaardigheden om ervoor te zorgen dat je als jurist in een vroegtijdig stadium betrokken wordt.

DNA wil alle juristen bij verenigingen en medewerkers die juridisch werk doen (secretarissen, beleidsmedewerkers en anderen) ondersteunen in hun werkzaamheden. Hiervoor gaan we drie activiteiten organiseren. In onderstaande volgorde:
1. Netwerk oprichten van juridische verenigingsprofessionals
Voor het netwerk zal in het najaar een bijeenkomst worden georganiseerd met een aansprekende spreker. Verder wordt besproken met welke dilemma´s juristen bij verenigingen het meest in aanraking komen om daarna te bekijken hoe we daarover kennis en ervaring zullen gaan uitwisselen.
2. Een Q-sessie organiseren over een juridisch onderwerp
We organiseren uiterlijk begin 2019 een Q-sessie gericht op juridische professionals en met een juridisch onderwerp.
3. Ontwikkelen van een opleiding/cursus voor juridische verenigingsprofessionals
We ontwikkelen in samenwerking met experts op het gebied van recht en verenigingsrecht  een opleiding/cursus voor juridische professionals bij verenigingen. De opleiding richt zich op kennis en op vaardigheden. Uit het netwerk zal een klankbord groep worden geformeerd.

Kortom, benieuwd waar je collega juristen bij andere verenigingen tegenaan lopen en daarover met elkaar te sparren? En geïnteresseerd in de meest actuele juridische kennis voor verenigingen? Meld je dan aan bij: Miranda de Haan, miranda@denederlandseassociatie.nl.

Bron: De Nederlandse Associatie
 

- Partners -
Geen gegevens gevonden