Telersverenigingen akkoord over meer samenwerking
05-09-2018 Nieuwsbericht

Afzetorganisaties in de vruchtgroentesector hebben een visie opgesteld voor intensievere samenwerking. In een toelichting laat de Federatie Vruchtgroente Organisaties (FVO) weten dat er een nieuwe visie is opgesteld, maar dat de FVO-leden daarover in hun besturen nog een besluit moeten nemen. Over de inhoud doet FVO geen uitlatingen. Eerder dit jaar noemde een betrokkene echter onderwerpen als innovatie en sectorimago.

- Partners -
Geen gegevens gevonden