Aanloop digitaliseringstop
10-09-2018 Nieuwsbericht

Het Rathenau Instituut onderscheidt zeven publieke waarden die onder druk komen te staan door digitalisering: privacy, veiligheid, autonomie, controle over technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en machtsverhoudingen. Afgelopen winter waren de eerste verkenningen samen met de SER naar wat er nodig is voor een verantwoorde digitalisering. In het voorjaar van 2019 wordt de eerste digitaliseringstop gehouden. 

 Van Est, directeur van Het Rathenau Instituut: ‘De digitale transitie heeft begeleiding en richting nodig, waarbij onze publieke waarden de bakens zijn. Net als bij de energietransitie moeten we sámen in actie komen: overheid, wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Mensen zijn vaak geïntimideerd door technologie. Maar we kunnen er grip op krijgen met de geëigende instrumenten, zoals regels, toezicht en checks and balances. Dat inzicht is altijd een moment van empowerment. Het achteraf repareren van publieke waarden is vaak ingewikkeld en kostbaar. Een van de conclusies was dan ook dat het beter is om die waarden als uitgangspunt te nemen bij het ontwerp van een product of dienst. Public value by design, in vaktermen. ‘

Bron: SER-magazine

- Partners -
Geen gegevens gevonden