Een goed verhaal
05-11-2018 Nieuwsbericht

Rob van Eijkeren stelt dat je in een effectieve lobby met een goed onderbouwd verhaal moet komen. Welke adviezen kan hij geven over de lobby in Brussel?

De Nederlandse provincies zijn verenigd in het IPO, het Interprovinciaal Overleg. Het IPO en de twaalf provincies hebben in 2000 in Brussel bij de EU een vooruitgeschoven post opgericht: het Huis van de Nederlandse Provincies, een vereniging van het IPO en de twaalf provincies. Van Eijkeren is de coördinator en head of office van dit Huis. Wat is zijn eerste advies? “Het is belangrijk dat je een heel goed onderbouwd verhaal hebt: waar sta je voor? Waarom, wat zijn je argumenten? Wat zijn jouw alternatieven voor de voorstellen die je niet wilt. Ben je tegenstander, dan moet je dat goed onderbouwen en vooral: met goede alternatieven komen. Je moet kunnen aangeven hoe je het dan wel wilt.“

Het verhaal van de achterban
“Meestal komen we er wel uit om een verhaal te vertellen namens alle provincies, de leden van het IPO. De voorstellen in Europa zijn op het niveau van de lidstaten, dat is een abstractieniveau waarop de provincies elkaar kunnen vinden. Gaat het bijvoorbeeld om fondsen voor de regionale economie, dan gaat het over het beschikbaar komen van geld en nog niet over de verdeling. Dat komt later. Het werkt ook omgekeerd, we brengen informatie naar de achterban, het is een wisselwerking. Wij zijn de vooruitgeschoven post, de verkenners in Europa. We informeren de achterban over wat er speelt en gaat spelen.”

Afstemmen
 “Natuurlijk moet je je verhaal goed afstemmen. Voor ons is het relevant dat we het verhaal inhoudelijk goed uitwerken en experts mobiliseren voor de technische/ inhoudelijke aspecten. Even belangrijk is de bestuurlijke afstemming, de provinciebesturen zijn politiek verantwoordelijk en hebben een wetgevende taak als het gaat om bijvoorbeeld luchtkwaliteit, landbouw, energie en klimaatdoelstellingen.”

Medestanders
“In Brussel zijn we er door de complexiteit al aan gewend om breed te zoeken naar medestanders. We hebben voor de hand liggende medestanders, onze  buren -  NordRhein Westfalen, Niedersachsen, Vlaanderen - kennisinstellingen – bijvoorbeeld bij innovaties – en  werkgeversorganisaties. Maar we gaan ook in gesprek met partijen waar we (nog) niet mee hebben samengewerkt. Onlangs nog met een delegatie van de FNV.”

Begrijp je tegenstander
“Het is ook heel belangrijk om je te verdiepen in het verhaal van je tegenstanders. Dus niet alleen je tegenstanders kennen, maar je ook verdiepen in hun argumenten en onderbouwing. Misschien heb je je eigen argumenten niet op orde. Hun verhaal helpt je om te checken of je niets over het hoofd hebt gezien.”

Meer horen en kennis delen over lobby in Brussel? Meld je aan voor de Q-sessie met Rob van Eijkeren. 

- Partners -
Geen gegevens gevonden