Boerenclub LTO onder vuur van eigen leden
04-12-2018 Nieuwsbericht

Het rommelt in de achterban van Land en Tuinbouworganisatie LTO. Vooral veel melkveehouders zijn ontevreden over hun belangenvertegenwoordiger en zeggen het lidmaatschap op.

De Gelderlander sprak met boeren uit het hele land over hun onvrede. De boze melkveehouders vinden dat de LTO te weinig opkomt voor hun belangen. De Zelhemse boer Ronald Beulink is een van de boeren die zijn lidmaatschap onlangs heeft opgezegd. ,,Ik ben 27 jaar lid geweest maar de laatste tijd wist ik niet zo goed meer waarom ik lid was. Ze behartigen mijn belangen niet.” Ook de Drentse boerin Greet Oordt is opgestapt. ,,Je hebt gewoon helemaal niks aan die mannen van de LTO.”

Mestrechten

De melkveehouderij in Nederland worstelt momenteel met de invoering van een nieuw fosfaatstelsel. Om de uitstoot van schadelijke stoffen door de landbouw terug te dringen moeten boeren voor elk dier fosfaatrechten hebben. De invoering van dit stelsel pakt ongunstig uit voor tientallen en mogelijk honderden boeren. Vooral deze boeren zijn woedend op LTO. Ze voelen zich in de steek gelaten. 

LTO toont begrip

In een reactie toont LTO begrip voor de kritiek ,,Onze leden hebben de afgelopen jaren veel voor hun kiezen gekregen als gevolg van marktwerking en nieuwe beleidsregels. Het is begrijpelijk dat met name melkveehouders die in de knel zitten als gevolg van de invoering van het fosfaatrechtenstelsel ontevreden zijn en zich soms onvoldoende gesteund voelen door onder andere hun belangenbehartigers” , stelt een woordvoerder van LTO in een verklaring.

LTO zegt weinig meer te kunnen doen voor de boeren die nu in de problemen komen. ,,LTO Nederland heeft dit jaar diverse malen aandacht gevraagd voor deze groep, helaas zonder resultaat. Dit betreuren wij. Binnen de wet zijn geen mogelijkheden om deze melkveehouders tegemoet te komen, zonder dat de sector als geheel verder moet krimpen.”

De boerenorganisatie wil geen openheid geven in de exacte ledenaantallen maar stelt wel dat zij nog steeds ruim 60 procent van de boeren vertegenwoordigt. Critici betwijfelen dat.

Europarlementariër en boegbeeld van de Nederlandse landbouwsector Annie Schreijer-Pierik kent de klachten van de boeren waar De Gelderlander er meerdere van gesproken heeft. ,,Ik hoor alleen maar drama’s als ik met boeren spreek. De LTO moet meewerken aan een oplossing. Ik heb het gevoel dat ik mij drukker maak over de boeren in de knel dan LTO.” Schreijer -Pierik vindt het vooral zorgelijk dat de Nederlandse agrarische sector verdeelt raakt. ,,Mensen die de boeren het land uit willen hebben, krijgen vrij spel als de sector zo verdeelt is.”

 

- Partners -
Geen gegevens gevonden