De match met de voorzitter
29-01-2019 Nieuwsbericht

Met het jaarlijkse voorzittersonderzoek en - congres brengen DNA en Gasseling search scherp in beeld welke ontwikkelingen we zien in het voorzitterschap en leiderschap van verenigingen. Dat kan alleen als zoveel mogelijk voorzitters meedoen. Meedoen kan hier.

Match met de vereniging
Het is voor belangenorganisaties een uitdaging om continu in te kunnen spelen op een dynamische en veranderende omgeving. Onderdeel van de uitdaging is het voortdurend inzetten van het juiste leiderschap van de vereniging. In het Voorzittersonderzoek 2019 ondervragen we u als voorzitter van de vereniging hoe u de vereniging en uzelf ziet in dit veranderende speelveld. We onderzoeken de match tussen u en de vereniging vanuit verschillende invalshoeken. We gaan in op belangenbehartiging, bestuursstijl, diversiteit, governance en de samenstelling van het bestuursteam.

De beantwoording van de vragen duurt maximaal 10 minuten. Anonimiteit wordt gewaarborgd.

Op dinsdag 9 april  2019 zullen wij in de Malietoren de resultaten van het onderzoek presenteren (programma volgt nog). U en uw directeur/manager/hoofd verenigingsbureau zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Aanmelden kan hier.

- Partners -
Geen gegevens gevonden