Lobby delen
11-03-2019 Nieuwsbericht

Tugba Karabulut is bij ABU een van de lobbyprofessionals. Wat haar vooral bezighoudt is de vraag hoe je als specialist zoveel mogelijk je leden en collega’s kunt meenemen in de lobby, voor een maximaal resultaat. 

“Aan lobbyspecialisten hoef ik niet uit te leggen wat je daarvoor nodig hebt: inhoud, waar gaat het echt over; het maatschappelijk relevant maken van je boodschap;  maatwerk en het afstemmen op de persoon die je wilt benaderen; weten of uitzoeken met wie je coalitie kunt vormen en het inzetten van campagnes om je lobby te onderbouwen. Maar als lobbyspecialist wil je graag anderen meenemen, collega’s en leden. Daar wil ik wel graag met professionals uit andere verenigingen  ervaringen over uitwisselen”, zegt Tugba Karabulut. Zij is op dit moment bezig met het voorbereiden van de Q-sessie op 21 maart.

Lobby is geen hobby
“De afgelopen tijd hebben we bij ABU flink ingezet op de interne kant van de lobby. We hebben de aanpak van met name de parlementaire lobby stevig gestructureerd, zodat de contacten goed voorbereid worden - en het werken aan de lobby ook gemakkelijker gedeeld kan worden. Met onder meer een workshop parlementaire lobby, hebben we de  collega’s meer bij de lobby betrokken. Lobby is niet de hobby van die paar mensen die vaak in Den Haag zijn. Als iedereen weet waar je mee bezig bent, kun je elkaar helpen en verder komen.”  

Met leden
“Leden kunnen het verhaal vaak het beste vertellen, zij ervaren de pijn – of het profijt. Leden willen ook graag meer weten over de lobby. We proberen daarom leden meer te betrekken en te vertellen over de lobby. Tegelijkertijd is lobby heel dynamisch, dus moet je goed afwegen hoe je dat doet. Bovendien hebben  sommigeleden een eigen lobbystrategie, waarbij ze soms hun eigen lobby voeren en soms liever aansluiten bij het collectief. Dat vergt een goede afstemming.”

Grassroots
"
Als belangenbehartigers hebben we niet alleen te maken met grote veranderingen voor leden maar ook in de lobby is het speelveld in beweging. Karabulut: “Elke vereniging kan te maken krijgen met grassrootsbewegingen die - veel aanhang en aandacht kunnen krijgen.  Hoe kun je daar goed op reageren? Ook dat is wat mij betreft een goede vraag voor lobbyprofessionals. Misschien wil ik -dit meenemen in de Q-sessie op 21 maart, maar dat hangt er nog van af of ik een expert op dit gebied kan meebrengen.”

- Partners -
Geen gegevens gevonden