Reputatie: collectief of concurrentieel?
18-03-2019 Nieuwsbericht

Vertrouwen wordt steeds meer een concurrentiefactor. Waar ligt het omslagpunt tussen collectief en competitief reputatiemanagement en wat is dan de rol
van de belangenvereniging? Bart van Leeuwen,hoofd communicatie NVB, rapporteert over zijn onderzoek in dit artikel in VM.

- Partners -
Geen gegevens gevonden