Q-tips voor een sterk lobbyteam
26-03-2019 Nieuwsbericht

Bij belangenverenigingen vereist de parlementaire lobby continu aandacht, oplettendheid en actie. Je moet wetswijzigingen op tijd aan zien komen, erbij zijn als de Kamer in actie komt en proberen ongewenste veranderingen tijdens het langdurige proces tussen politiek  voornemen en juridische werkelijkheid toch nog bij te sturen.

Bij ABU, brancheorganisatie voor uitzendondernemingen, is het keurmerk het hart van de vereniging. Een stevige lobby is onmisbaar in een sector waarover veel meningen bestaan en de materie uitermate complex is.  De vereniging heeft met Tugba Karabulut en Jeroen Voorveld, twee professionals in dienst die eerder ervaring hebben opgedaan als assistent voor Kamerleden van respectievelijk SP en VVD. Wat zijn hun tips?

Toon kennisleiderschap

 • Voor een goede parrlementaire lobby moet je kennisleider zijn in je vakgebied. Dat betekent dat je echt moet weten wat er gebeurt en bijvoorbeeld veel onderzoek moet doen.
 • Je moet je de feiten eigen maken, als jij het niet begrijpt, begrijpt de politiek het zeker niet.
 • Kennisleiderschap vergt zeker ook afstemming en samenwerking in de keten en goed inschatten wat je kunt overlaten aan andere stakeholders en waar je zelf initiatief moet nemen.
 • Trek waar dat relevant is op met partijen die een dossier met je delen en kijk ook goed naar organisaties/ overheidsinstellingen die hun doelen bereiken, dankzij jouw leden, voor ABU is dat UWV. Uitzendorganisaties helpen arbeidsmarktknelpunten oplossen.
 • Eigen communicatiemiddelen met relevante en goede informatie helpen om je kennis te delen en ervoor te zorgen dat anderen snel relevante kennis op kunnen bouwen.

Organiseer je lobby intern heel goed

 • Het is belangrijk dat je lobby een gezicht heeft, bij ABU is dat directeur Jurriën Koops, maar even belangrijk is om het lobbywerk  stevig in te bedden in je organisatie.
 • Met name beleidsmedewerkers moeten politieke antennes ontwikkelen en intensief betrokken zijn bij de lobby, ontwikkel een plan om ze intensief bij de lobby te betrekken en geef ze verantwoordelijkheid over eigen dossiers.
 • Zorg voor een enorm goede interne coördinatie, zodat je nooit eenzelfde persoon vanuit verschillende personen in jouw organisatie ‘bestookt’ met e-mails bijvoorbeeld. Maar je kunt uiteraard wel iemand meesturen met je woordvoerder.
 • Gebruik een digitale parlementaire monitor zodat je alerts krijgt als jouw onderwerpen voorkomen in de parlementaire agenda, debatten, vragen et cetera. Neem de tijd om dit heel precies in te stellen. Het kan ook helpen om op de mailinglijst van de griffier van de Kamer te komen.
 • Parlementaire lobby en ambtelijke lobby zijn uiteraard nauw met elkaar verweven. De eerste lobby-actie is meestal ambtelijk en er komen steeds weer momenten dat je (ongevraagd) advies kunt geven aan het ministerie.

Stem precies af op de persoon die je wilt benaderen

 • Breng in beeld wat Kamerleden hebben ‘geroepen’ over jouw onderwerp en verzamel alle relevante informatie over hen in profielen in een (digitaal) handboek,  dat toegankelijk is voor je hele (lobby)team.
 • Neem in het contact met het ministerie je verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld voor ABU is het relevant om te laten zien dat leden alles uit de kast willen halen om arbeidsmarktdiscriminatie aan te pakken.
 • Accepteer dat  Kamerleden geen onderscheid maken tussen leden en niet-leden, lobby heeft nu eenmaal een beroerd businessmodel.
 • Let niet alleen op relevante ambtenaren en politici, maar kijk ook naar de persoonlijke medewerkers van de Kamerleden, investeer in de relatie, maar check wel hoe de politieke partij er tegenover staat dat je assistenten direct benadert.
 • Houd altijd voor ogen dat Kamerleden weinig contactpersonen willen, informatie op het moment dat het hen uitkomt (het moment van voorbereiden is per fractie en per persoon anders) , maatwerk, gedoseerde informatie en transparantie. Hun eigen spreektijd is ook maar 4 minuten.

Betrek leden bij de lobby 

 • Organiseer werkbezoeken bij leden. Je kunt daarvoor eventueel verschillende partijen tegelijk uitnodigen ( liever niet Kamerleden en bewindspersonen tegelijk).  Betrek leden ook bij rondetafelgesprekken en meets and greets.
 • Houd ook de lobby via de partij in het oog, misschien heb je leden die actief zijn in een politieke partij?

En dan ben je er nog lang niet

 • Lobby over een voorgenomen wet kan je brengen tot de Raad van State. Dit is een belangrijk adviesorgaan bij het tot stand komen van definitieve wetgeving. En realiseer je ook dat geuite zorgen die zijn vastgelegd in de verslagen van de Tweede Kamer een rol kunnen spelen voor een rechter die een afweging moet maken.
 • En intussen kunnen grassrootsbewegingen van de ene op de andere dag prominent in het achtuurjournaal komen met een actie die jouw leden het gras onder de voeten wegmaait. Neem dus ook je tegenstanders serieus en kies een goede strategie om hiermee om te gaan.  Realiseer je hierbij dat emoties nu eenmaal vaak leidend zijn voor media-aandacht.
 • Combineer een stevige interne coördinatie en een geoptimaliseerd proces met creativiteit en out-of-the-box denken….en neem op tijd je verlies, leer ervan en  doe af en toe  even niets.
- Partners -
Geen gegevens gevonden