Versterk jezelf op 9 en 23 mei 2019
26-03-2019 Nieuwsbericht

Als adviseur of projectleider binnen een branche- of beroepsvereniging werk je regelmatig in complexe situaties. Dat is uitdagend en soms ook lastig. Hoe kun je jezelf ontwikkelen en je eigen inzet effectiever maken?

Door Juliëtte Daniëls
 

Het krachtenveld; leer en ontwikkel technieken en interventies

Leden en externe partijen hebben regelmatig uiteenlopende belangen. Ken het krachtenveld, de onderliggende waarden en prioriteiten, erken de eventuele complexiteit ervan, maak dit helder. Je zult risico’s moeten inventariseren en deze op tijd benoemen en beheersen. Zeker wanneer er meer partijen bij betrokken zijn, vraagt het om persoonlijke vaardigheden, kennis en een gedegen analyse om adviesprocessen effectief te laten verlopen en resultaten te behalen. Dilemma’s doen zich voor en betrokkenen kunnen van inzicht verschillen over het probleem en de oplossingsrichting. Er zijn heel wat technieken en interventies, die je kunt trainen, toepassen en inzetten in lijn met je persoonlijke kracht (en zwakte). Dat helpt je om je adviezen op een natuurlijke wijze af te stemmen op de wensen, zorgen en behoeften van leden en andere belanghebbenden.
 

Concentreer je op jouw rol
Vervolgens is het belangrijk je te concentreren op je rol in het proces. Wat is precies jouw bijdrage en verantwoordelijkheid? Het blijkt vaak een valkuil om te beginnen bij het bedenken van de beste of juiste oplossing. Als adviseur is het vooral je verantwoordelijkheid om de andere partij te begeleiden in haar of zijn vraagstelling en het verhelderen hiervan en vervolgens in het overgaan naar het zoeken van een oplossing of aanpak, samen met jou.
 

Put uit jouw bronnen van invloed
Vanuit jouw rol als adviseur heb je geen directe invloed of gezag, terwijl er wél keuzes moeten worden gemaakt en besluiten moeten worden genomen. Die invloed moet je telkens opnieuw zien te verwerven. Dit doe je door kennis te hebben van het vakgebied waarover je adviseert of waarop je een project van de grond probeert te krijgen, maar met kennis alleen kun je je doelen niet bereiken. Belangrijke andere bronnen van invloed zijn een kritische houding, constructief om kunnen gaan met weerstand, actief luisteren en het bieden van reële perspectieven.
 

Ontwikkel je persoonlijke effectiviteit als adviseur
De kern van succes in een adviestraject is het opbouwen van relatie, het leggen van contact, het lef om effectieve vragen te stellen, goed te luisteren, te reflecteren, je vakkennis in te brengen en na gedegen analyse met adequate voorstellen en oplossingen te komen. En soms ook het lef om het even niet te weten… Je adviesvaardigheden kun je al na training van een dag merkbaar verbeteren.

Juliëtte Daniëls traint verenigingsprofessionals voor meer persoonlijke effectiviteit in hun werk.  Lees meer op  juliettedaniels-inconsultancy.nl

 

- Partners -
Geen gegevens gevonden