Controle verenigingen sportbranche strenger
18-04-2019 Nieuwsbericht

De Belastingdienst gaat dit jaar het toezicht op stichtingen en verenigingen in de sportbranche intensiveren, meldt TaxLife. Dat is onderdeel van een programma om onbeschreven stichtingen en verenigingen (zogenoemde stivers) te controleren op hun belastingplicht.

'Reden voor een strenger toezicht op deze rechtsvormen is dat stivers vaak veronderstellen dat er geen belastingplicht is als in de oprichtingsakte geen winstoogmerk is opgenomen. Ondernemen stivers echter dezelfde economische activiteiten als bedrijven, dan gelden ook dezelfde fiscale regels. Vele stivers ondernemen activiteiten die kunnen leiden tot een belastingplicht voor de loonheffing, omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting. Denk hierbij aan bijvoorbeeld fondsenwerving. Door het herbeoordelen van de belastingplicht van stivers wil de Belastingdienst oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven bestrijden.'

Voorlichting

'Bij de aanpak van de onbeschreven stivers zet de Belastingdienst in op voorlichting. De Belastingdienst pakt de voorlichting en herbeoordeling per branche op. Voor dit jaar start de fiscus dus met de sportbranche en ook met de Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Daarna volgen andere branches. Het is de bedoeling om samen te werken met koepels, bonden, notarissen en de Kamer van Koophandel.'

Lees hier het volledige artikel
 

- Partners -
Geen gegevens gevonden