De belangenorganisatie van de 21ste eeuw, hoe ziet die eruit?
14-05-2019 Nieuwsbericht

Een nieuwe organisatietype krijgt vorm via internetactivisme, zoals MoveOn in de Verenigde Staten, GetUp! in Australië en de Goede Zaak in Nederland. Deze organisaties hebben een open lidmaatschap, dus iedereen kan lid of supporter worden zonder dat een financiële bijdrage vereist is. Via crowdsourcing en crowdfunding kunnen dit soort groepen rekenen op input voor hun politieke agenda’s en geld voor het financieren van hun campagnes.

Op deze manier spreek je een breed publiek aan, en heb je door deze verruimde achterban meer politieke slagkracht. Maar kan je dit model combineren met een organisatie die een duidelijk afgebakende achterban heeft? En hoe verhouden deze “supporters” zich tot (betalende) leden? Om een antwoord te geven op deze en andere vragen neemt dr. Bert Fraussen ons mee naar de wereld van het internetactivisme. 

Schrijf je nu in voor de workshop op 21 mei.

Opzet
Bert zal de organisatie-structuur en werkwijze van deze 3de generatie van belangengroepen (zogenaamde “digital natives”) toelichten. Maar we gaan ook aan de slag met jouw organisatie: in hoeverre kan dit model van open lidmaatschap door jou worden toegepast? Aan de hand van een overzicht van de laatste wetenschappelijke stand van zaken en praktische kennis laat Bert zien waar de (online) kansen liggen. Maak jij van je belang een beweging?

 

Over de Public Affairs Academie

Bij de Public Affairs Academie proberen we de wereld van public affairs en belangenbehartiging toegankelijker te maken voor een breed publiek van zowel professionals als studenten en andere geïnteresseerden. We organiseren laagdrempelige themabijeenkomsten en boekbesprekingen naar aanleiding van de actualiteit, maar we geven ook trainingen, workshops en masterclasses voor professionals die zich willen verdiepen en ontwikkelen in het vak. Het delen van kennis vanuit een open houding staat hierbij centraal. Per jaar nemen ruim 800 mensen deel aan onze activiteiten.

- Partners -
Geen gegevens gevonden