watersport en waterbeheer op politieke agenda
20-05-2019 Nieuwsbericht

Nieuwe bestuursakkoorden: watersport en waterbeheer op politieke agenda

Nu de nationale sport- en bestuursakkoorden steeds meer vorm krijgen zien we niet alleen sport, recreatie en meer bewegen op de politieke agenda, maar ook steeds vaker schoon en gezond water en een goede en veilige (watersport)infrastructuur.

Het Watersportverbond laat de provinciale- en waterschapspolitiek graag zien wat de bijdrage van de watersport en waterrecreatie is voor doelstellingen op het gebied van leefbaarheid en regionale economie. Daarom heeft de bond in aanloop naar de Provinciale Staten en tegelijkertijd de Waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 in samenwerking met het SportcampagneteamNL een informatieboekje ontwikkeld voor iedereen die betrokken waren bij de verkiezingen.

Samen een duurzame toekomst creëren

Dit informatieboekje, dat is opgestuurd naar (in-)formateurs van provincies en waterschappen, werpt nu zijn vruchten af. Een mooi voorbeeld van het lobbywerk van het Watersportverbond, Sportvisserij Nederland en NOC*NSF is dat het bestuur van Waterschap Rijn en IJssel de komende vier jaar niet alleen vóór, maar mét de omgeving wil werken aan waterveiligheid en schoon en gezond water. Dit staat namelijk in hun bestuursakkoord wat onlangs is gesloten. Het waterschap wil samen een duurzame toekomst creëren, en wil inwoners, bedrijven, agrariërs, mede-overheden, landbouw-, natuur-, onderwijs- en andere belanghebbenden actief betrekken bij wateronderwerpen.
 

Wat kan jouw vereniging doen?

Een mooie ontwikkeling die het Watersportverbond zeer toejuicht. Mocht een gemeente of een waterschap jouw vereniging uitnodigen om deel te nemen aan de ontwikkeling en uitvoering van een sportakkoord, ga dan zeker het gesprek aan en maak de onderwerpen die op de vereniging spelen bespreekbaar. Of neem zelf het initiatief om jouw belangstelling kenbaar te maken, zodat ook de belangen van de vereniging en watersport op de agenda komen.

- Partners -
Geen gegevens gevonden