Generatiedenken
04-06-2019 Nieuwsbericht

In de hr-wereld, binnen marketing en ook steeds meer binnen verenigingen leren we om te denken in generaties. Waarom zou je dat doen?

De kenmerken van Generatie Z

  • De jongste generatie, geboren na 2000,  die nu de arbeidsmarkt opkomt, hecht aan werkzekerheid en start gemakkelijk zelf een onderneming, als scholier.
  • Deze generatie heeft nooit meegemaakt dat er geen internet was en vindt het vanzelfsprekend continu in verbinding te staan met leeftijdsgenoten, opvoeders, influencers en merken – en altijd direct toegang te hebben tot  kennis, diensten en producten op ieder moment van de dag.
  • de Amerikaanse psychologe Jean Twenge constateert dat jongere steeds meer narcistische trekjes vertonen, doordat ze de hele tijd bezig zijn met social media en selfies, Generation Me.
  • Ze leren te werken in netwerken als organisatievorm. Jouw mening is op Instagram of Facebook niet méér waard omdat jij je al tien jaar in zo'n netwerk begeeft en een ander slechts twee jaar. Dit verklaart waarom hiërarchische organisaties moeite hebben om jongeren aan zich te binden. Ze zien niet in waarom het nuttig is ‘onderop’ te beginnen. Ze zien ook veel minder het nut van individueel excelleren, samen weet je meer.

 Klopt dit?
Andries van den Broek, onderzoeker bij het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP) vindt het indelen van mensen in generaties volslagen arbitrair. Je zult verschillen vinden, maar als je die streep vijf jaar opschuift, vind je óók verschillen. Het is volgens hem methodisch onverantwoord om op basis van één meting conclusies te trekken, zoals (marketing)bureaus doen. Etniciteit, opleiding, cultuur, stad of platteland – allemaal variabelen die mogelijk meer verklaren.

Waarom dan toch denken in generaties?
Het is niet zinvol om te denken in generaties die de rest van hun leven hetzelfde blijven. Het is wel zinvol om je af te vragen wat jongeren laten zien, wat hen bezighoudt, vormt en wat zij specifiek ervaren. Als we een onderwijssysteem hebben waarin we kinderen leren om altijd alles in een groepje te doen, is het niet gek als de eerste vraag van jongeren is: wie is hier mijn groepje?  Ook is het zinvol om je te realiseren dat wat we bijzonder vinden aan een nieuwe generatie, zoals baanonzekerheid, vaak voor meer generaties relevant is (gele hesjes).

Bron Roger Abrahams in Varagids

- Partners -
Geen gegevens gevonden