Winst met leden delen
08-07-2019 Nieuwsbericht

Stel het gaat zo goed met je ondernemende vereniging dat je winst maakt en een indrukwekkend bedrijf opbouwt. Hoe blijf je dat dan verbinden met je vereniging? NVM vond de oplossing en wordt een coöperatie.

Michel ten Hag, penningmeester van NVM, ziet het zo: “Om succesvol te ondernemen als vereniging heb je drie belangrijke elementen nodig: de leden (massa in de sector), ideeën die je kunt ontwikkelen en geld om te investeren. Bij elkaar kan dat fantastisch werken.” De NVM heeft in de afgelopen jaren enkele succesvolle ondernemingen opgezet, waarvan het bekendste voorbeeld natuurlijk Funda is, en daarnaast brainbay, fluX, RealWorks en de Academie voor Vastgoed. Alle ondernemingen hebben het doel om de makelaars en taxateurs te ondersteunen. "De wisselwerking tussen leden en deelnemingen realiseert een adequate ondersteuning van leden en levert succesvolle bedrijfsresultaten op bij de deelnemingen. Financiële bedrijfsresultaten waarvan de NVM de leden ook rechtstreeks wil laten profiteren en die ze wil inzetten om nieuwe initiatieven stevig te ontwikkelen."

Vragen die we moesten oplossen
Ten Hag: “Bij een succesvol initiatief, zoals Funda, krijg je op een gegeven moment te maken met vragen die je echt moet oplossen. Het bedrijf maakt winst, dat maakt dat het vermogen in de vereniging groeit en leden zich afvragen waarom ze nog lidmaatschap zouden betalen. Er zijn wettelijke regels over zeggenschap en sturing in een bedrijf, die samenhangen met onder meer het aantal medewerkers en het vermogen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld op een gegeven moment een RVC moet benoemen. Dat verandert de invloed van de vereniging – en daarmee de leden - op het bedrijf. We zijn gaan zoeken, samen met een accountant, een fiscalist en een notaris, naar een oplossing om dit ondernemingssucces echt ten goede te laten komen aan onze leden, makelaars en taxateurs, die dit succes met elkaar mogelijk maken.”

Coöperatie
“Zo zijn we op de rechtsvorm coöperatie gekomen. We worden nu een coöperatie u.a.,  met uitsluiting van aansprakelijkheid. Leden krijgen winstrecht, ze gaan delen in de winst, maar zijn niet individueel aansprakelijk en hebben ook geen aandeel in het vermogen. In- en uitstappen gaat via het betalen van entreegeld en weer terugontvangen bij vertrek. Een x-periode na instappen begin het delen in de winst. Formeel is het een enorm grote stap. Je kunt het besluit voor zo’n statutenwijziging alleen nemen met 90% van de aanwezige stemmen voor. We hebben er een jaar voor uitgetrokken om hierover met de leden in gesprek te gaan – met een roadshow – en ik heb een vlog gemaakt voor leden die daar niet bij konden zijn.”

Verder werken
“De ledenraad heeft op 26 juni unaniem voor gestemd, dus nu kunnen we het verder uitwerken. We gaan nu kijken naar aanpassingen van het contributiemodel, de vraag wat de gewenste weerstandsbuffer moet zijn en de plannen uitwerken om de winsten terug te ploegen door winsten uit te keren aan leden maar zeker ook door te investeren in nieuwe plannen. Want daar gaat het voor de vereniging ook om."

Nieuw ledenvoordeel
NVM blijft gewoon werken als de vereniging die ze was. De structuur van de vereniging verandert niet. De coöperatie kan een fiscale eenheid gaan vormen met de deelnemingen en dat betekent dat de winst van de bedrijfsmatige activiteiten de mogelijke verliezen binnen de vereniging kan compenseren, dat levert een fiscaal voordeel op. Er komt een heel nieuw voordeel van het lidmaatschap bij: de mogelijkheid om periodiek de winst te delen met leden.

 

 

- Partners -
Geen gegevens gevonden