FNV onder 1 miljoen leden
17-09-2019 Nieuwsbericht

Het ledenaantal van de FNV blijft dit jaar voor het eerst steken onder 1 miljoen. De FNV schrijft zelf de daling onder meer toe aan de opschoning van het ledenbestand. Die was nodig na het fusietraject dat in 2015 is ingezet. In dat jaar gingen de grootste FNV-bonden op in één bond met 800.000 leden. Daarnaast kent de FNV nog een aantal aangesloten zelfstandige bonden met samen bijna 200.000 leden.

Het FD schrijft dat de daling te maken heeft met de vergrijzing van het ledenbestand. Senioren zeggen op en er komen onvoldoende jonge leden bij: de jongerenbond vertoont 6 procent krimp.

De FNV noemt zelf als oorzaak de maatschappelijke trend dat ledentallen bij alle organisaties teruglopen. Al met al vindt de bond  zich ‘met 80.000 leden beneden de 35 de grootste jongerenorganisatie van Nederland’ en ‘steunt 80 procent van de werkenden wat wij doen’.

beeld FNV

- Partners -
Geen gegevens gevonden