Van Radar naar Connect
23-09-2019 Nieuwsbericht

Tot een paar jaar geleden liet Techniek Nederland – toen nog UNETO-VNI – de technische trends in kaart brengen om daarmee de leden te helpen hun bedrijfsstrategie te bepalen. Nu verkent de vereniging samen met leden en kennispartners uit de sector de relevante maatschappelijke ontwikkelingen waar de branche een bijdrage aan kan leveren én verbindt er akties aan, onderwerp van de Q-sessie op 3 okober.

Van Radar naar Connect
Erik van Engelen, directeur Techniek Nederland: “We noemen dit traject nu Connect. Connect 2025 is de eerste verkenning op deze manier. Daarvoor heette het de Radar. De nieuwe naam geeft al aan dat we nu anders te werk zijn gegaan. We werken intensief samen met kennispartners uit de sector én we onderzoeken met veel stakeholders wat de relevante thema’s zijn en we verbinden er vervolgens acties aan hoe daar te komen. Hoe dat bij ons werkt, gaan Terry Heemskerk, projectleider Connect 2025, en ik uitleggen in de Q-sessie van 3 oktober. Het gaat dus niet langer om het brengen van de nieuwste technische trends op zichzelf, maar om te verkennen bij welke maatschappelijke thema’s die techniek een rol kan spelen, denk aan verstedelijking, langer zelfstandig thuis wonen of de klimaattransitie.”

Adaptieve leden

Wie het actieprogamma uit Connect 2025 nader bekijkt, ziet dat het niet zozeer een ‘blauwdruk’ is die ondernemers meteen kunnen gebruiken als technische innovatiecatalogus, maar dat er een interpretatiestap nodig is, waar de vereniging een rol neemt. “We koppelen acties aan de beschreven maatschappelijke ontwikkelingen en we sturen vooral op het bespreken met de leden en stakeholders. We blijven voortdurend ophalen wat de sector vindt. Sinds Connect 2025 er is, hebben we al tientallen bijeenkomsten georganiseerd. Wat we vooral willen is samen met de sector uitzoeken wat elke ondernemer kán doen – niet wat ze moeten doen – om hun eigen specialismen zo goed mogelijk in te zetten. Daarmee proberen we de leden te helpen om adaptiever worden en kansen te verzilveren. De huidige ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord bijvoorbeeld bieden kansen op regionaal niveau. Die zijn niet voor elke ondernemer even makkelijk te vinden omdat er vanuit de gemeenten nu nog vooral beleidsmatig wordt ingestoken. Techniek Nederland helpt de leden hun weg te vinden.”

Techniek Nederland

De vereniging heeft ook haar naam veranderd. Waarom? “UNETO-VNI  was een verzameling letters waar niet veel mensen nog van wisten waar ze precies voor stonden. Met Techniek Nederland weet je meteen waar wij voor staan, net zoals Bouwend Nederland, MKB Nederland, NLingenieurs of OnderhoudNL. We kiezen ook meer voor een publiek profiel, ook de buitenwereld snapt nu meteen waar wij voor zijn. Daar hoort ook bij dat we nu in Doekle Terpstra een voorzitter hebben die zich gemakkelijk beweegt in het maatschappelijk debat.”

Logo op de bus

De leden moesten er even aan wennen, maar ze zagen het snel. Natuurlijk gaat niet iedereen meteen zijn bus(sen) omstickeren, dus het oude logo zal niet ineens maar geleidelijk uit het straatbeeld verdwijnen. "Leden mogen het logo van Techniek Nederland voeren omdat ze voldoen aan onze kwaliteitseisen. Het nieuwe logo staat ook voor een aangescherpte certificering. Hiervoor was het voldoende als de ondernemer, of iemand anders in het bedrijf, de benodigde diploma’s op zak had. Nu moet voor het gehele bedrijf worden aangetoond dat de medewerkers voldoen aan de eisen die voor elke technische discipline apart gedefinieerd zijn. Dat past bij deze tijd: hoge kwaliteitseisen leiden tot meer vertrouwen bij de consumenten en zakelijke klanten.”

De tweede Q-sessie

“Ik ben er best trots op dat ik destijds een van de eerste Q-sessies heb mogen verzorgen. Dat ging toen over hoe we als vereniging vernieuwden naar 3.0 en het ging met name over de organisatie. Nu gaat het over hoe we als vereniging in de samenleving opereren, samen met de leden. Ik vind het heel leuk om dat nu weer te doen.”

Ik wil meedoen aan de Q-sessie  

Het rapport Connect2025 is te vinden op www.connect2025.nl

 

- Partners -
Geen gegevens gevonden