Samenwerken voor lobbysucces
10-12-2019 Nieuwsbericht

Haike Blaauw, directeur van FNRS, is op weg naar Hart van Nederland om te praten over diefstal van paardenzadels. Dat blijkt namelijk enorm toe te nemen. Daarna gaat hij naar een bijeenkomst van het platform ondernemende sportaanbieders, om te praten over de plannen voor 2020.

Pas in december gaan praten over 2020, is dat niet wat laat?
“Wij zijn pas net opgericht. Dus eerder kon het nog niet. We kennen in Nederland een sportakkoord en daarin gaat het over de samenwerking tussen gemeenten en sportverenigingen, omdat beide sportaccommodaties hebben, beheren en beschikbaar stellen. Maar in werkelijkheid zijn er nog veel meer sportaccommodaties. Bijvoorbeeld onze ruitersportcentra. Via DNA heb ik andere verenigingen met sportondernemers ontmoet en zo is het balletje gaan rollen en zijn we zover gekomen dat we nu samenwerken in het platform ondernemende sportaanbieders.”

Wat hebben jullie al bereikt?
“Als je al onze sportaccommodaties bij elkaar neemt dan gaat het behalve om onze ruitersportcentra, ook om de verzelfstandigde sportfondsenbaden, fitnesscentra, golfbanen, zeilscholen, buitensportcentra en bijvoorbeeld sportaccommodaties bij campings en  vakantieparken. Bij elkaar zijn we groter dan de gezamenlijke sportverenigingen. We accommoderen 94 miljoen sportactiviteiten, en de sportverenigingen 72 miljoen. Wat wij vooral willen is dat dat zichtbaar is in beleid en dat we aan tafel komen bij landelijk en lokaal sportbeleid. De Nationale Sportraad heeft nu een rapport uitgebracht, dat is opgesteld door KPMG, waarin wij in beeld komen als de tweede sportkolom. Dat is een eerste en belangrijk resultaat.”

En in 2020?
“In het sportakkoord zijn vijf thema’s benoemd en we gaan nu kijken hoe we als ondernemers daar een rol in kunnen spelen en hoe we onze leden kunnen helpen om lokaal aan te schuiven bij het gemeentelijk overleg over het sportakkoord.  Niet om meer te vergaderen, maar om een ondernemende bijdrage te leveren.  In het platform zijn eigenlijk alle verenigingen van sportondernemers vertegenwoordigd: HISWA en Recron, VeBON, FNRS, NL Actief, NVG, WiZZ en . En nu we toch bij elkaar zijn, kunnen we ook kijken of we meer samen kunnen. Denk aan vragen rond personeel, veiligheid en opleiding.”

Dit zijn de deelnemende organisaties:

- Partners -
Geen gegevens gevonden