Gepensioneerden verenigen zich
14-01-2020 Nieuwsbericht

Twee grote ouderenbonden slaan de handen ineen als Koepel Gepensioneerden. Daarmee sorteren KNVG en NVOG voor op een grotere rol voor gepensioneerden in de traditioneel door werkgevers en werknemers gedomineerde polder.

Met de fusie van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden, ontstaat naar eigen zeggen de grootste organisatie voor gepensioneerden van Nederland. Er zijn 150 ouderenorganisaties bij aangesloten en 300.000 ouderen. 

'De senioren in ons land voelen zich bij veel besluitvorming buitenspel staan', aldus het persbericht dat bij de oprichting is verspreid. 'Het is onbegrijpelijk dat de sociale partners in de Sociaal-Economische raad (SER) tien jaar onderhandelden over het pensioenstelsel, zonder daarbij vertegenwoordigers van de senioren direct te betrekken.'

Daar moet van de Koepel Gepensioneerden verandering in komen. Bij een vergrijzende samenleving past volgens de organisatie een goede vertegenwoordiging van de groeiende oudere bevolkingsgroep. Inmiddels is zo'n 20% van de bevolking ouder dan 65 jaar, circa drie miljoen mensen. De verwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek is dat dit over 20 jaar 25% is, dan goed voor circa 4,75 miljoen mensen. 

In de SER zitten tot nog toe werkgevers- en werknemersorganisaties aan tafel, samen met kroonleden uit de wetenschap en organisaties zoals De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau. Ouderenorganisaties worden nu wel betrokken bij de uitwerking van het vorig jaar in de SER gesloten pensioenakkoord, via een klankbordgroep waar zij en jongerenorganisaties in zitten. Daarnaast nodigt de SER hen uit om te adviseren bij onderwerpen die hen aangaan. 

Overigens hebben vakbonden zoals FNV en CNV, die wel formeel zetels in de SER hebben, ook veel gepensioneerde leden. Volgens de laatst bekende cijfers is 40% van de bijna een miljoen FNV-leden ouder dan 65. Dat zijn meer mensen dan aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden. Nederland telt nog twee andere grote ouderenorganisaties. KBO-PCOB was met naar eigen zeggen 250.000 leden tot nog toe de grootste ouderenorganisatie. De Anbo telt circa 130.000 leden.

- Partners -
Geen gegevens gevonden