Wie is onze UBO?
16-03-2020 Nieuwsbericht

Volgens Europese regels moeten sinds 10 januari 2020 eigenaren of de personen die zeggenschap hebben over een onderneming, stichting of vereniging ingeschreven worden in het zogeheten UBO-register. Wat betekent dit voor verenigingen?

Nederland is nog bezig om dit vast te leggen in de wet – het voorstel ligt nog bij de Eerste Kamer. Zodra de wet in Nederland is ingevoerd gaat de Kamer van Koophandel aan de slag, die gaat het register beheren. Vanaf het ingaan van de wet hebben organisaties 18 maanden de tijd om aan de verplichtingen te voldoen.

Wie heeft een UBO?
Een UBO is een últimate benificial owner’, de uiteindelijk belanghebbende. In een onderneming zijn dat degenen met meer dan 25 procent van de aandelen of 25 procent van het stemrecht. Maar hoe zit dat in een vereniging?  Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, of met beperkte rechtsbevoegdheid, maar mét onderneming moeten hun UBO’s registreren. Over het algemeen zullen de bestuurders als UBO aangemerkt worden. Voor de activiteiten die aangemerkt kunnen worden als onderneming, is het zaak om goed vast te stellen wie de UBO’s zijn. Verenigingen van Eigenaren, Kerkgenootschappen en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid, die geen onderneming drijven, hoeven niet te registeren.

Waarom is dit belangrijk?
Het UBO-register komt voort uit Europese beleid tegen witwassen en financiering van terrorisme. Verenigingen zullen hier in de praktijk mee te maken kunnen krijgen doordat andere organisaties – zoals banken – door de Wwft verplicht zijn om cliëntenonderzoek te doen.

Hoe weten we of we hiermee aan de slag moeten?
De KvK, die het register gaat beheren, zal alle entiteiten aanschrijven met het verzoek om hun UBO’s te registreren. Omdat er 18 maanden tijd is om dit te doen, zal de KvK beginnen met de ondernemingen, de verenigingen komen in een iets later stadium aan de beurt. Je krijgt dus vanzelf bericht. Ook heeft de KvK tegen die tijd tools beschikbaar, die je helpen dit goed aan te pakken.

DNA heeft contact met het Ministerie van Financiën en met de Kamer van Koophandel hierover. Mocht het nodig of handig zijn, dan zal DNA hierover een bijeenkomst organiseren.

Meer informatie bij Rijksoverheid en KvK

 

- Partners -
Geen gegevens gevonden