De ALV en de coronacrisis: de meest gestelde vragen
27-03-2020 Nieuwsbericht

In deze periode van het jaar staan veel algemene ledenvergaderingen gepland om daarin – onder meer – de jaarstukken goed te keuren of de jaarrekening vast te stellen. Door de coronacrisis staan vele verenigingen voor een dilemma: volgens de statuten moet de jaarvergadering plaatsvinden in de eerste helft van het jaar en de jaarstukken moeten worden goedgekeurd, respectievelijk de jaarrekening worden vastgesteld, maar de algemene vergadering kan mogelijk geen doorgang vinden. Immers, de overheid heeft op dit moment samenkomsten van personen verboden tot 1 juni. Er geldt wel een uitzondering voor “samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen)”, aldus het nieuwsbericht van de Rijksoverheid de dato 24 maart 2020, maar de vraag is of dat voor alle situaties een oplossing biedt.

In dit memo behandelen wij de meest gestelde vragen omtrent de algemene vergadering. Wij richten ons op de verenigingen met een algemene ledenvergadering (ALV) of met een ledenraad. In dit artikel wordt onder algemene vergadering zowel de algemene ledenvergadering als de ledenraad begrepen.

De notitie, opgesteld door van Ploum, Rotterdam Law Firm, kan alleen worden ingezien door DNA leden (inloggen vereist).

- Partners -
Geen gegevens gevonden