Noodwet ALV bij Tweede Kamer
06-04-2020 Nieuwsbericht

Het verzoek van DNA, samen met andere organisaties, om een noodoplossing voor de ALV en het voort kunnen zetten van de besluitvorming in verenigingen in deze tijd heeft geleid tot een wetsvoorstel. De Raad van State heeft inmiddels haar advies gegeven. Met dit advies is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gegaan. De voortgang in de Tweede Kamer is hier te volgen.

Het wetsvoorstel komt van minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Dit wetsvoorstel maakt het op verschillende terreinen mogelijk om, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, tijdelijk via elektronische middelen te communiceren. Dan gaat het bijvoorbeeld om  verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden. Door het coronavirus is het fysiek bijeenkomen onwenselijk.

Het bestuur van de vereniging kan straks bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Voorwaarde is wel dat de leden  tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid of aandeelhouder niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen. 

Het wetsvoorstel kent ook aanpassingen voor de aandeelhoudersvergadering, de rechtsspraak, het notariaat en het kunnen testen op corona van verdachte personen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Lees meer over de bijdrage van DNA aan dit initiatief.

Wat kun  je intussen doen, zolang de wet nog niet is ingevoerd? 

Heb je vragen over wat je nu kunt doen? DNA heeft een helpdesk speciaal voor vragen rond ALV.  bel: 088 539 86 97 of mail dna-alv-helpdesk@lextone.nl

 

 
- Partners -
Geen gegevens gevonden