Nieuwe bestuursleden aantrekken - zonder rode Ferrari
06-10-2020 Nieuwsbericht

Verenigingen staan door de komende WBTR en het UBO-register voor een nieuwe ronde administratieve rompslomp. Nieuwe regels dwingen mogelijk om de statuten aan te passen, gegevens te delen en dingen anders te doen. Maar de nieuwe regels bergen ook voordelen in zich. Behalve dat het goed is om transparant te zijn voor leden, stakeholders en de samenleving, zijn er ook voordelen voor de vereniging zelf. Het maakt besturen aantrekkelijker omdat het aansprakelijkheidsrisico voor individuele bestuurders beter  kan worden geregeld. Het helpt de vereniging om het financieel toezicht aan te scherpen. En wanneer je in de eventuele statutenwijzigingen meteen digitale besluitvorming goed regelt, sla je twee vliegen in een klap.

Rode Ferrari
Het komt heel vaak niet naar buiten, maar kleine en grote verenigingen hebben te kampen met bestuurders en managers die zichzelf verrijken door een greep in de kas. Soms bewust en door nood gedreven, maar vaak zijn bestuurders zich er niet eens erg van bewust dat wat zij doen niet juist is. Je gunt een klus aan een vriend of familielid, je gunt jezelf en je team een wat royaal uitgevallen bonus of je vindt dat je het aan je stand verplicht ben om in een even mooie auto te rijden als degene met wie je regelmatig zakendoet. En terwijl  in een vereniging uiteindelijk alles langs de ogen van de ALV of Ledenraad moet gaan, in elk geval via de kascommissie, weten we ook dat deze organen vaak lang niet alle details kennen of uitzoeken. Lees ook dit artikel bij ABN AMRO.

WBTR-stappenplan
DNA heeft de handen ineengeslagen met KNB, de beroepsorganisatie van notarissen, en IVBB. Samen met juridisch experts is een stappenplan ontwikkeld. Door de stappen te doorlopen, regelt de vereniging alle zaken die relevant zijn voor de WBTR. Een belangrijk intern aspect is de aansprakelijkheid van bestuursleden. Aansprakelijkheid is een probleem op het moment dat onbehoorlijk bestuur kan worden vastgesteld. In een bestuur is ieder verantwoordelijk voor het geheel, tenzij er hele duidelijke redenen zijn waarom dat in het specifieke geval voor een bestuurder niet geldt. Veel verenigingen sluiten een aansprakelijkheidsverzekering af voor hun bestuurders. We kunnen verwachten dat de verzekeraars gaan reageren op de wet. Maar hoe en wat is natuurlijk nog niet duidelijk.

Klein- groot
De wetgever maakt verschil tussen grotere verenigingen met commerciële activiteiten (vpb-plichtig) en kleine verenigingen. Het is ook een aandachtspunt van de Tweede Kamer om niet alle verenigingen te belasten met veel geregel. Toch is het ook in kleinere verenigingen belangrijk om goed te regelen hoe je met geld omgaat – denk bijvoorbeeld aan het vier-ogen principe - ;de discussie te voeren over wat kan en niet kan en de notulen aan te passen op punten die de WBTR aangeeft. Een klein voorbeeld: de bepaling dat de voorzitter een doorslaggevende stem heeft als de stemmen staken, mag niet meer volgens de WBTR, het gaat immers om collegiaal bestuur. De wet staat  op enkele punten toe om te wachten met aanpassen tot het moment dat je eraan toe bent om je statuten te wijzigen, maar daarmee creëer je wel wat onduidelijkheid.  Bovendien geldt dit dus niet voor alle regels uit de wet.  

DNA heeft op 2 oktober een webinar georganiseerd over dit onderwerp en dit wordt vervolgd in de Week van de Vereniging. Wil je het webinar terugkijken? Mail naar info@denederlandseassociatie.nl en we zorgen dat je de opname tot je beschikking krijgt.

 

- Partners -
Geen gegevens gevonden