Hulp voor verenigingen bij nieuwe wet
15-12-2020 Nieuwsbericht

Alle verenigingen in Nederland krijgen te maken met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die op 1 juli 2021 van kracht wordt.

De wet heeft aanzienlijke consequenties voor alle bestuursleden. Zo zijn ze voortaan hoofdelijke aansprakelijk als er wat misgaat, bijvoorbeeld op financieel of bestuurlijk gebied. Dat was al zo, maar in deze nieuwe wet wordt dat aanzienlijk aangescherpt.

Aan verenigingen de opdracht een aantal zaken goed te regelen en vast te leggen. Dat is belangrijk om bestuursleden zekerheid te bieden dat ze geen onnodige juridische risico’s lopen. Dit geldt voor de huidige, maar zeker ook voor toekomstige bestuurders.
Bij grote verenigingen verwachten we dat het meeste al op orde is. Ze moeten wel hun bestuursleden goed gaan informeren. Je wilt immers dat ze dergelijke informatie van hun eigen vereniging horen. En je wilt ze natuurlijk kunnen melden dat dit goed wordt geregeld.  

De wet geldt ook voor kleine verenigingen met vrijwillige, doorgaans onbetaalde, bestuursleden. Om hen te ondersteunen en de bestuurders zekerheid te bieden, hebben DNA en het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB) in co-creatie met verenigingsdeskundigen een handig stappenplan in ontwikkeling. Dat legt alle verplichtingen op een begrijpelijke manier uit. Via het doorlopen van een online programma zijn verenigingen ervan verzekerd aan de wet te voldoen. De in het programma opgeslagen gegevens zijn bovendien een goede basis voor contacten met de notaris om een en ander in de statuten te laten vastleggen.
 

Het online hulpmiddel is vanaf medio januari 2021 beschikbaar, dus ruim op tijd voor de ingangsdatum van de wet. Blijf op de hoogte van de WBTR en het programma door in te schrijven op de nieuwsbrief via www.wbtr.nl Een aantal koepelorganisaties heeft inmiddels laten weten het stappenplan tegen aantrekkelijke voorwaarden ter beschikking te stellen aan hun lidverenigingen. Ook leden van DNA zullen hiervan gebruik kunnen maken.

 


 

 

- Partners -
Geen gegevens gevonden