WBTR van start gegaan
06-07-2021 Partner

Sinds 1 juli geldt de nieuwe wet WBTR voor verenigingen en stichtingen. Veel besturen zijn al klaar of volop aan de slag. Hun ervaringen: het is een verplichting, maar heeft zeker ook positieve kanten. Wie alle facetten systematisch langsgaat, geeft invulling in de wens van de wetgever: zorg voor goed bestuur.

Afgelopen maanden is toegewerkt naar de ingangsdatum van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Ook DNA heeft er de nodige aandacht aan besteed. Door de publicitaire nadruk op coronamaatregelen bleken veel besturen niettemin slecht op de hoogte van de nieuwe wet. Dat is zorgelijk, want de wet gaat alle bestuursleden aan. Op het punt van persoonlijke aansprakelijkheid is de regelgeving aangescherpt.

Kantelend beeld

Aanvankelijk zagen de meeste verenigingen en besturen de WBTR vooral als een last, als een hinderlijke verplichting. Dat beeld is afgelopen tijd gekanteld door ervaringen van bestuursleden. Doordat zij met elkaar spraken over invulling van goed bestuur, werden zaken benoemd en uitgesproken die eerder nooit aan de orde waren geweest. Met het vastleggen van procedures, is besluitvorming geborgd en transparant gemaakt. Dat blijkt ook belangrijk voor de werving van nieuwe bestuursleden. Juist vanwege de aansprakelijkheid groeit de aarzeling, vooral voor toetreding tot een bestuur van vrijwilligers. Die aarzeling is niet nodig als vereniging zich actief inzet voor het onderwerp goed bestuur.  

Stappenplan

DNA en het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB) hebben met het initiatief voor een WBTR-stappenplan een handreiking gedaan om op eenvoudige wijze aan de wet te voldoen. Vele koepelorganisaties bevorderen het gebruik ervan door het aanbieden van een kortingscode. Leden van DNA kunnen de kortingscode DNAWBTR50 gebruiken en ontvangen zo 50% korting op het WBTR-stappenplan. Meer informatie op www.wbtr.nl

- Partners -
Geen gegevens gevonden