Netwerk belangenbehartigers
10-03-2023

De kracht van DNA is om met elkaar activiteiten van de vereniging in te vullen, vorm te geven en tot resultaten te komen. 

Het netwerk voor belangenbehartigers komt 2 keer per jaar bij elkaar d.m.v. een bijeenkomst, waarin we elkaar inspireren door het delen van een casuïstiek of luisteren een inspirerende spreker. Tussendoor delen we kennis, content en is er ruimte om je vragen te delen.

Wil jij aansluiten bij dit netwerk? Mail dan je gegevens door aan Maritsa Venhof.

Programma 10 maart 2023

Hoe laat je leden mee lobbyen?

Lobbyen is van oudsher een kerntaak van brancheorganisaties. Ooit riepen bedrijven in dezelfde sector hun gezamenlijke belangenbehartiger in het leven, omdat ze zelf de lobbycapaciteit en de -kennis misten of omdat ze om reputatieredenen niet in beeld wilden komen bij politici en ambtenaren. ‘Zelf lobbyen? Nee. Dat doet de branche voor ons’.  Maar dat was ooit. Die tijd is voorbij.

Huiswerk:
Lees het volledige artikel van Erik via deze link: Op naar een moderne lobbyrelatie met de achterban - De Nederlandse Associatie

Bereid je voor op deze 2 vragen:

  • Wat doen jullie aan lobby? En hoe laat je je leden mee lobbyen?
  • Welke ambitie hebben jullie?

 

10 maart 2023
10.00-12.30 uur (inclusief lunch)
 

U kunt zich niet meer inschrijven, de bijeenkomst is al geweest.